Česky společně a zábavně

Češtinu učím několik posledních let. Miluji chvíle, kdy studenti začnou mluvit česky bez ostychu, vtipkují a dobře se baví. Nadšeně pak sleduji jejich rozzářené oči a úsměv na tváři.  

Ve výuce se pak dějí zázraky. Studenti se posouvají kupředu doslova mílovými kroky. Rázem se stávají sebevědomějšími ve svém mluveném projevu a odpadá strach z toho, že něco neřeknou dokonale. Mnohdy v průběhu lekcí zažívají různé “AHA momenty”, kdy zjišťují, že třeba záhadné změny koncovek u podstatných jmen mají svá pravidla. A ta že vlastně nejsou nijak nepochopitelná!

Když je učení mučení...

V Poradně pro cizince jsem začala pracovat v roce 2010. Zároveň jsem tehdy bez větších zkušeností začala učit češtinu a nebylo to zdaleka vždycky veselé a zábavné. 

Mnohdy jsem nevěděla, jak něco vysvětlit. Jak to nejlépe předat svým studentům? Nebavilo mě učit podle učebnic (a to platí dodnes), poslechy mi často přišly nezajímavé. 

Možná to znáte taky. Když se učíte jen podle učebnice, přijde vám to po čase nudné, jste unavení, čeština vám může připadat složitá. A pokud žijete v Česku, neznalost češtiny vás může hodně limitovat v každodenním životě. Studenti vzpomínají na strach z telefonování, různé nepříjemné pocity – stud, izolace, nízké sebevědomí.

Hravé učení

Když mi něco nevyhovuje, zkouším hledat řešení a začínám dělat věci jinak. S lektorováním češtiny to bylo stejné. Postupně jsem si objevovala metody, které mi při výuce fungovaly.

A přestože se u mě od roku 2010 změnilo hodně věcí (narodily se mi děti, začala jsem pracovat pro jinou organizaci), učení češtiny zůstalo. A ráda u něj zůstanu i v dalších letech.

V září 2021 jsem společně s dalšími podobně nadšenými človíčky organizovala intenzivní kurz češtiny pro cizince. O rok později jsem si intenzivní kurz zopakovala a přidala k tomu příměstský tábor pro děti cizinců

Jak vypadá mé učení češtiny dnes?

Výuka hravou formou, při které se hodně povídá a jen minimum času věnuji frontálnímu výkladu, mi dává největší smysl. Když se studenti baví a já s nimi, v učení se pak dějí zázraky. 

Jsem členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Pravidelně se zúčastňuji různých seminářů, workshopů.

Podílím se také na organizaci seminářů pro další lektory češtiny v Českých Budějovicích a v okolí.  

Neučím online. Pardon, do toho se mi opravdu nechce. Vedu kurzy pouze osobně v učebně v centru Českých Budějovic. V nabídce mám individuální i skupinové kurzy. Kromě klasické výuky se studenty podnikáme společné návštěvy divadla nebo výlety.

Tvořím online materiály, které můžete využít, ať už jste kdekoliv. Inspiraci můžete najít také na blogu, cvičení dávám pravidelně na Facebook a Instagram.