Zkouška z češtiny k trvalému pobytu

Většina cizinců, kteří chtějí získat v České republice trvalý pobyt, narazí na nutnost při žádosti doložit znalost českého jazyka. Jak ji prokážete a co vás u zkoušky čeká?

Od září 2021 je nutné složit zkoušku z češtiny na úrovni A2Zkouška se týká všech, kteří sem přišli ze zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Jen někteří cizinci jsou od povinnosti skládat tuto zkoušku osvobozeni

Přihlášení ke zkoušce

První pokus o vykonání zkoušky máte zdarma, jen je třeba předložit poukaz, který vám vystaví na pracovišti Ministerstva vnitra (Odbor azylové a migrační politiky – OAMP). Další pokus už Vás ale vyjde na 2500 Kč.

Zkoušku můžete složit pouze na některé z vybraných škol. Je nutné se předem přihlásit na konkrétní termín. Raději počítejte s tím, že v některých obdobích roku bývají termíny hodně obsazené a budete si muset počkat.

Jaké má zkouška části?

Při zkoušce vás čeká písemná a ústní část. V té písemné se odděleně zkouší vaše schopnost čtení, psaní a poslechu. Veškeré části zkoušky absolvujete v jednom dni. 

Čtení

Vaším úkolem je zodpovědět otázky týkající se přečteného textu. Můžete rozhodovat o tom, jestli je určitá informace pravdivá, nebo můžete vybírat správnou odpověď z nabízených možností. Na tuto část máte čas 40 minut

Psaní

Jeden z úkolů se obvykle týká vyplnění formuláře, ve druhém píšete dopis nebo e-mail. Nebojte se, nebude se jednat o nijak odborné texty, ale spíš takové, které využijete v běžném životě.

 Při psaní vycházejte ze zadání, je důležité, aby bylo v textu obsažené vše, co se po vás požaduje. Zároveň můžete ze zadání úkolu získat důležité slovíčko nebo určité slovní spojení.

Je důležité napsat texty čitelně a ideálně i gramaticky správně. Měli byste volit vhodná slova a dávat je dle potřeby do správných tvarů. Pozornost věnujte tomu, jestli se má jednat o formální nebo neformální text. Na psaní máte celkem 25 minut.  

Poslech

Poslechu je věnováno 40 minut. Zkoušející Vám pustí nahrávku dialogů nebo monologů a vaším cílem je zodpovědět položené otázky nebo splnit zadané úkoly. Dobře se soustřeďte na konkrétní informaci, kterou potřebujete z audio nahrávky zjistit.

Ústní část

Při této části Vás čeká rozhovor se zkoušejícím. Obvykle trvá 15 minut. Nejprve se věnujete tomu, kdo jste, měli byste umět říct o sobě základní informace. Dále byste měli se zkoušejícím vést dialog podle zadané konkrétní situace. V další části si vyberete téma, o kterém pak samostatně mluvíte.

Co je nutné k úspěchu?

Zkoušku absolvujete úspěšně v případě, že získáte více než 60% bodů z písemné i z ústní části. Výsledek se obvykle dozvíte do několika dnů. 

Pokud zkoušku uděláte, dostanete certifikát Osvědčení o znalosti českého jazyka. Ten pak přiložíte k žádosti o trvalý pobyt. Platnost osvědčení není nijak časově omezena. 

Příprava na zkoušku

V rámci domácí přípravy na zkoušku se můžete sami otestovat, jak dobře jste připraveni. Udělejte si modelový test.

Otázky podobné těm při zkoušce najdete i ve vydaných brožurách, další tipy jsou k nalezení v příručce.  

Jako důležité vidím právě zkusit si v rámci přípravy různé modelové testy, naučit se, z jakých úloh je zkouška sestavena. Zvládnete se připravit mnohem lépe, když si testy párkrát vyzkoušíte, budete vědět, které části jsou pro vás nejvíc problematické. 

Když už věnujete potřebný čas přípravě, nenechejte se v den zkoušky vystresovat tím, že nebudete stíhat přijít včas. Nechejte si raději určitou časovou rezervu. Veškeré úkoly pak vypracovávejte samostatně. Odpovědi zaznamenejte do odpovědního archu – ne do samotného zadání úkolů. 

Pokud by se vám stalo, že nebudete při zkoušce rozumět zadaným instrukcím, raději se hned zeptejte zkoušejícíhoPokud si s některým úkolem nevíte rady, přeskočte ho a zkuste vyplnit další. Když budete mít čas, můžete se k němu ještě vrátit.

Ať už vás tato zkouška čeká v příštích dnech, nebo až za delší dobu, přeji, ať se vám vrátí energie věnovaná přípravě a zkoušku bez problémů uděláte. 

Máte nějaké další tipy na to, jak zkoušky co nejlépe zvládat?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *